Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Pátrejte po příbězích

Pátrejte po příbězích

Přestože veřejná prostranství dennodenně využíváme či jimi procházíme, často nám jejich minulost zůstává skryta. Přitom osobní prožitky a vzpomínky jsou pro vytvoření vztahu ke konkrétnímu místu zásadní. Oživte historii a zapojte děti i pamětníky do poznávání místa, které by mělo v budoucnu projít úpravami.

Cíl aktivity

  • Podpora utváření vztahu veřejnosti k místu
  • Podnícení zájmu veřejnosti o projekt
  • Zajištění informovanosti o projektu

Věková skupina

  • Dospělí
  • Senioři
  • Děti
  • Studenti

Příklad realizace
Vyhlaste skrze media (místní tisk, web, letáky apod.) záměr získat vzpomínky a příběhy spojené s prostorem, jehož úpravu plánujete. Oslovte zejména místní školy, domov pro seniory či seniorský klub a neziskové organizace. Aktivitu můžete pojmout formou soutěže a získané nejzajímavější příběhy odměnit. V takovém případě doporučujeme rozdělit soutěžící do věkových kategorií. Na soutěž je možné navázat výstavou příběhů. Vzpomínky lze také otisknout ve zpravodaji města. K upoutávce soutěže nezapomeňte doplnit základní údaje o projektu pro zajištění informovanosti.

Zadání je vhodné uvodit základními dostupnými údaji o území. Např.:
„Lesopark na ostrově byl založen už před 1. světovou válkou. Za první republiky se stal centrem společenského dění v Sušici. Později po válce začal lesopark kvůli chybějící údržbě chátrat a dodnes ožívá především díky aktivitě místních nadšenců.“

Dále můžete navázat otázkami, které přiblíží, co chcete o místu zjistit:
„Jaké máte vzpomínky na Santos z dětství? Byli jste u toho, když byl ostrov pojmenován jako Santos? Co jste na ostrově zažili? Na co nechcete zapomenout? Jak ostrov kdysi vypadal? Jaké místo máte na ostrově nejraději a proč? Pomozte nám doplnit minulost Santosu. Zajímají nás vaše osobní příběhy!“

Příběhy ze zmíněného lesoparku na ostrově Santos pomohla odkrýt soutěž „Santos Story“, kterou jsme uspořádali v Sušici. Přečtěte si jejich ukázku. Originální literární a výtvarné práce vytvořily děti ze základní školy v Kamenickém Šenově, které pátraly po tajemství vynálezce kdysi žijícího v místě dnešního parku. Jeho jméno skrývá hra, která je součástí informačního systému. V Litomyšli se stal historický průzkum, který realizovaly žákyně základní školy, jedním z podkladů pro architektonickou soutěž.

Zadání je možné přizpůsobit také pro vytvoření smyšlených příběhů. Účastníci mohou zpracovat pohádku, vymyslet příhodu, kreslený komiks či například divadelní hru odehrávající se v daném místě. Inspirujte se soutěží, kterou jsme uspořádali v rámci obnovy parku Alejka v Broumově.

Závěr
V rámci této aktivity či soutěže dochází k propojení generací. Děti vedené například svými učiteli ve škole navštěvují místní pamětníky a sbírají od nich vzpomínky. Oživují se tak lidské příběhy a místo přestává být pro lidi anonymním prostorem bez osobní historie.
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás