Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Cesta parkem

Cesta parkem

Záměrem akce je oživit veřejný prostor ještě předtím, než se začne s jeho projektováním a úpravami. Účastníci se seznamují s územím i projektem a zábavnou formou objevují nové možnosti využití stávajícího místa. Akce je současně příležitostí, jak získat od lidí podněty pro obnovu – umožněte jim vyjádřit, v čem vidí pozitiva, negativa území a příležitosti či hrozby pro jeho změnu. 

Cíl aktivity

  • Podpora utváření vztahu veřejnosti k místu
  • Zapojení veřejnosti do projektu
  • Zajištění informovanosti o projektu

Věková skupina

  • Děti
  • Studenti
  • Dospělí
  • Senioři

Příklad realizace
Akce může mít charakter zábavně-naučného odpoledne pro rodiče s dětmi. Návštěvníci postupně procházejí jednotlivými stanovišti, která jsou rozmístěna po celém zájmovém území včetně méně využívaných míst.

Na stanovištích účastníci plní dílčí soutěže (např. poznávací, dovednostní, výtvarné), které jsou tematicky navázané k místu, jeho historii a plánovanému záměru. V cíli cesty čeká na úspěšné soutěžící odměna. Skrze soutěže a úkoly na Cestě parkem účastníci zároveň získávají inspiraci k trávení volného času v parku a jsou motivováni k jeho další návštěvě.

Přípravě podobné akce věnujte dostatečný čas. Pokuste se zapojit do organizace místní školy a neziskové organizace, které veřejný prostor využívají. Mohou vám pomoci s realizací a současně se zapojí do projektu. Nezapomeňte o akci předem dostatečně informovat a včas distribuovat pozvánky.

Náměty pro uspořádání vaší vlastní akce najdete v článku a fotografiích z Cesty Alejkou, kterou jsme připravili v rámci projektu obnovy městského parku Alejka v Broumově. Akční Cestu budoucím Dvořáčkovým a Janurovým parkem zažili také obyvatelé Kamenického Šenova. Inspirujte se a oživte i veřejný prostor vašeho města.

Závěr
Akce realizovaná přímo v místě budoucí proměny podpoří zájem i důvěru lidí v projekt. Zlepšíte také informovanost o vašem záměru. Lidé si snáze uvědomí hranice území a současně se mohou přímo na místě inspirovat, jak lze veřejný prostor využívat. V rámci akce zapojíte veřejnost do projektu skrze sběr podnětů ke kvalitám a proměně prostoru.
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás