Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Lesopark na vlnách

Lesopark na vlnách

Vodní plochy a toky představují obrovský potenciál pro živý městský prostor. Maximálně jej využili v Sušici, kde se v letech 2009–2013 s podporou Nadace Proměny revitalizoval lesopark na říčním ostrově Santos. Zdařilá realizace dnes sklízí uznání široké i odborné veřejnosti. Má vaše město řeku, nebo snad dokonce také ostrov, ale současně i rezervy v jejich zapojení do veřejného prostoru? Inspirujte se Santosem!  

Historie sušického parku sahá na počátek 20. století, největšího rozkvětu se dočkal v meziválečném období. Ačkoliv prvorepublikový odkaz veřejného života zůstal na Santosu zachován, původní kouzlo ostrova vlivem let chybějící péče postupně zmizelo spolu s původním vybavením. Silná citová vazba sušických k tomuto místu zastřela skutečnost, že lesopark již dávno nevyhovuje potřebám současné společnosti.

„Zpřístupnit trošku vybydlený a zanedbaný prostor bez odpovídající péče, ale intenzivně využívaný, dát mu novou náplň a vybavit ho pro potřeby dnešního, celkem náročného člověka, a to tak, aby nezaniklo kouzlo ostrova – to bylo asi nejtěžší,“ shrnuje hlavní cíl a současně i největší výzvu projektu Pavel Šimek z atelieru Florart, podle jehož návrhu se obnova Santosu realizovala. Studie, jež vytvořila z ostrova jakousi loď na řece, vzešla z architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2010.

Zvolený architektonický koncept je promyšlený a přitom jednoduchý. Respektuje a využívá přítomnost vodního živlu i jeho sílu a dynamiku. Tomu odpovídá i navrhovaná skladba zeleně a vymezení jednotlivých částí ostrova: sever – městská pláž; střed – park, kultura, pobyt a pohyb; jih – brouzdání, řeka a slunce. Komfortní zázemí pro každodenní návštěvníky a větší akce vytváří zrekonstruovaný kiosek s dřevěnou palubou a přilehlými hřišti pro větší i menší děti. Architekti současně podtrhli výjimečnost a určitou nedostupnost Santosu, aby zůstal klidným protipólem rušné sportovně-rekreační lokality Fuferny na protějším břehu řeky Otavy. Lesopark má charakter lužního lesa, je součástí ekologicky významného biocentra Pod Kateřinkou a vyskytuje se zde řada živočišných a rostlinných druhů. Všechny tyto aspekty se tvůrcům podařilo v novém řešení ostrova citlivě zohlednit. Na druhou stranu respektovali tradiční akce neodmyslitelně spjaté s místem: nárazově intenzívnějšímu provozu vyčlenili právě centrální část ostrova.

Voda je na Santosu všudypřítomná. Formou širokých kamenných stupňů je dnes na třech místech podél Otavy vyřešen pohodlný přístup k řece. Slouží vodákům i lidem, kteří si přijdou zaplavat nebo si jen tak posedět u vody. Podařilo se také z větší části obnovit koryto, které kdysi spojovalo Otavu s Mlýnským náhonem skrze celý ostrov. Okamžitě se stalo oblíbeným místem vodních hrátek dětí.

Ozvláštněním a současně vzdálenou připomínkou někdejších staveb na ostrově jsou dřevěné objekty sochaře Václava Fialy, kterého nadace po dohodě s architekty přizvala do projektu. Kromě dvou domků s poetickými názvy „Dům na poslouchání ticha“ a „Dům na pozorování oblohy“ vytvořil pro Santos také zvonici a lavici k ohništi. I zvonice je spojená s historií Sušice – je věnovaná památce zdejší vážené osobnosti pátera Františka Ferdy.

Záměrem projektu Města Sušice bylo navázat na tradici první republiky a vytvořit ze Santosu pomyslný „ostrov pokladů“ pro lidi. Zcela pochopitelnou součástí proměny tak bylo zapojení obyvatel města během celého projektu. Úvodní anketní šetření pomohlo upřesnit představy o budoucím využití ostrova a jeho souvisejícím vybavení. Lidé mimo jiné mohli hlasováním rozhodnout o obnově zaniklého kuželníku. Ačkoliv sušičtí si problémy Santosu uvědomovali, projekt u nich dopředu vzbuzoval řadu obav. Jejich informovanosti a zapojení proto byla s podporou nadace věnována značná pozornost během všech etap proměny. Řada akcí, které se zde konaly, měla proměnu Santosu jako hlavní téma a pro širokou veřejnost to byla příležitost důkladně se s projektem seznámit. Důležitou aktivitou byla veřejná sbírka, z jejíhož výtěžku byl pořízen zvon do zvonice věnované páteru Františku Ferdovi.

Santos získal Cenu veřejnosti v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2013, ocenění odborné veřejnosti Park roku 2014 a dostal se i do užšího výběru poroty Grand Prix Architektů 2014. V roce 2016 bodoval v soutěži Park desetiletí pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně: odborná porota mu přisoudila 3. místo, v hlasování veřejnosti skončil na 2. místě. 

Vše o projektu Ostrov Santos najdete zde.

Více o významu vody v městském prostředí

Realizace tohoto projektu byla podpořena Nadací Proměny Karla Komárka v rámci grantového programu Parky
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás