Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Mini-manuál péče o prostředí měst a obcí

Architekt Petr Lešek se už několik let věnuje tomu, jak by mohla malá a střední města pečovat o své prostředí a zvelebovat ho. Pro zástupce radnic připravil přehledný souhrn doporučení, jak si co nejlépe rozvhrnout čtyři roky volebního období právě z pohledu péče o kulturní prostředí. 

více
Mini-manuál péče o prostředí měst a obcí

Města pro auta, nebo pro lidi?

Veřejný prostor měst byl v minulosti vždycky místem, kde se ve vyváženém poměru prolínalo setkávání, obchod a doprava. Ve 20. století se však situace dramaticky změnila: čím dál tím víc prostoru si pro sebe ukrajovaly automobily, tradiční trh byl vytlačen do interiéru soukromých obchodů a později do obřích nákupních center, ulice přestaly být živým místem setkávání a z plánování měst se vytratil lidský rozměr.

více
Města pro auta, nebo pro lidi?

Město – voda – život

Podobně jako je voda jednou z podmínek samotného života, zcela nenahraditelnou úlohu má i v našich sídlech. Řada měst vznikla právě v přímé návaznosti na přirozený vodní zdroj a možnosti obživy, které nabízel. Vedle mnoha užitkových funkcí, jež má voda ve městech i dnes, narůstá také její sociální význam. Lidé její zdroje rádi vyhledávají, pro rozvoj veřejného prostoru tak voda nabízí obrovský potenciál, který často spočívá v samotném jejím zpřístupnění.

více
Město – voda – život

Léčba parkem

Bydlíte poblíž parku? Máte štěstí! Další a další výzkumy totiž ukazují, že blízkost zeleně má na naše zdraví a spokojenost mnohem větší vliv, než by se mohlo zdát. S trochou nadsázky by se dalo říct, že veřejné zdraví je – alespoň částečně – v rukou urbanistů.

více
Léčba parkem

Zelená budoucnost měst

Dnešní městské parky už nejsou jen místem odpočinku a poklidných promenád. Jejich důležitou a nezbytnou součástí se stávají plochy pro aktivní rekreaci, sport, kulturu a herní činnosti. V duchu proměňujícího se životního stylu a mobility lidí se tak mění i přístup zahradně-krajinářské architektury k tvorbě městského prostředí.

více
Zelená budoucnost měst
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás