Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

Autoři: kolektiv autorů

Cílem publikace je prezentovat přehled zajímavých příkladů přírodních adaptačních opatření, která se podařila realizovat v Plzni, Praze, Brně a i v dalších městech České republiky. Přehled je doplněný příklady přírodě blízkých řešení adaptačních opatření z Islandu, Rakouska a Nizozemí.

Smyslem publikace je rovněž ukázat, že příroda ve městech může napomáhat nejenom omezování rizik a zmírňování nepříznivých dopadů změny klimatu, které nepochybně přijdou, ale rovněž poskytovat vícenásobné přínosy zvyšující kvalitu života ve městech. Kromě chráněných území pro vzácné druhy a biotopy se nedělitelnou součástí měst stávají parky s cyklostezkami, dětskými hřišti nebo zahrádkami kaváren pod stromy.
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás