Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Autoři: Jiří Vítek, David Stránský, Ivana Kabelková, Vojtěch Bareš, Radim Vítek

Voda je základem života na Zemi. Je jenom jedna a je na nás, jak se o ni postaráme.Publikace podrobně a srozumitelně popisuje souvislosti systému podzemních vod, změny klimatu či systému hospodaření srážkových vod v zastavěných územích a uvádí příklady hodné následování.

Tato kniha komplexně vysvětluje neudržitelnost stávajícího konvenčního systému odvodnění, a zejména dopad stále se rozvíjející urbanizace na kvalitu vody ve vodních tocích, bezpečnost kanalizačního systému vůči zástavbě a kvalitu a kvantitu podzemních vod. Čtenář publikace si ujasní hlavní cíle hospodaření s dešťovou vodou (HDV), legislativní požadavky, nároky pro HDV v jednotlivých etapách přípravy dokumentace i technické standardy při výstavbě a provozu. Publikace přispěje k pochopení vztahu k vodě v urbanizovaném území, zejména díky komplexnímu popisu HDV, a především ukázce praktických příkladů.
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás