Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Rodinný městský mobiliář

Rodinný městský mobiliář

Sedmitisícové Vodňany v jižních Čechách se už několik let věnují proměnám svých veřejných prostor způsobem u nás neobvyklým a velmi inspirativním. I za zcela drobnými zásahy je tu znát pečlivá úvaha o městě jako celku, systematická spolupráce s architekty a výtvarníky a především účast místních obyvatel. Tento přístup stojí také za návrhem nového městského mobiliáře.

Na začátku projektu realizovaného od roku 2012 si ve Vodňanech položili otázku, jaká by vlastně měla být nová vodňanská lavička. Nevidí tu v ní totiž jen běžné městské vybavení, ale důležitý komunikační prvek, který spoluvytváří situace ve městě. Záměr obnovit a navrhnout městský mobiliář byl zformulován ve strategickém plánu už v roce 2011. V následujícím roce město oslovilo architekta, s nímž připravilo další postup. Během několika měsíců nejprve proběhl terénní průzkum, jehož výsledkem byla celková analýza veřejného prostoru Vodňan a zmapování všech současných laviček ve městě, včetně těch, které si podle konkrétních potřeb vytvořili sami lidé.

Na tomto základě se území města rozdělilo do 10 charakteristických oblastí. Jejich obyvatelé mohli následně prostřednictvím ankety, kterou jim město doručilo až do schránky, poskytnout podněty k tomu, jak využívají daný veřejný prostor i mobiliář. Projektový tým rovněž vedl rozhovory s obyvateli Vodňan a všímal si, kde přirozeně vznikají místa jejich nejčastějších setkání. Z analýzy všech sesbíraných podkladů a po konzultaci s městským architektem následně vznikla koncepce „rodiny městského mobiliáře“. Tu tvoří 12 typů laviček, které zohledňují přání lidí a současně vyhovují různým typům míst i činností. Jak vysvětlují jejich autoři ze studia iuch – Ida a Jakub Chuchlíkovi, lavičky jsou všechny vzájemně příbuzné, a přesto je každá šitá na míru jinému způsobu užívání. Mnohé napoví už jejich originální názvy: stolovička, křeslovička, židlovička nebo molovička. Designová řada je otevřená a je možné ji v případě potřeby doplnit.

Po projednání koncepce s Radou města vytvořili tvůrci prototyp lavičky, který se představil veřejnosti. Následně připravili podklady pro I. etapu obnovy mobiliáře, s níž se na přelomu let 2013 a 2014 začalo v severní části Vodňan. Koncepční přístup města dokládá skutečnost, že prvních 23 osazených laviček se s odstupem kontroluje a vyhodnocuje tak, aby se předešlo případným chybám v dalších etapách. Ty bude město realizovat i v závislosti na finančních možnostech. Pomoci by mohla mimo jiné adopce, kterou zástupci radnice nabídli místním lidem. Kromě jmen „rodičů“ laviček se na nich objeví i další texty vztažené k danému místu a charakteristické pro Vodňany.

Katalog projektu „Vodňanské lavičky“ si můžete prolistovat zde. Další podrobnosti také na webu města Vodňany

Zdroje podpory a partneři tohoto projektu – viz připojené odkazy.
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás