Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Spolek Halda

Spolek Halda

Jak ze zanedbaného sídliště udělat opět živé místo, obnovit dávnou pospolitost místních lidí a zajistit předávání „paměti“ místa dalším generacím. Na sídlišti Kladno-Rozdělov se o to různými způsoby snaží spolek Halda. Svými aktivitami vzbudil zájem o místo i u místní samosprávy. 

Rozdělovské sídliště je dnes známé především díky šestici věžáků z poválečných let, které jsou pro svou architektonickou výjimečnost dokonce zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek. I tady – stejně jako v mnohých jiných sídlištích – se však projevuje plynutí času, měnící se potřeby a nároky obyvatel i důsledky některých ne příliš šťastných rozhodnutí v nedávných dobách. Řadu problémů si navíc nese už od dob svého vzniku, kdy nebyl koncepčně dořešen veřejný prostor mezi domy.

Kladenský spolek Halda, který se od roku 2012 snaží pořádáním nejrůznějších akcí formovat identitu města, se otázkou oživení sídliště začal zabývat v roce 2016, kdy zde uspořádal naučnou procházku v rámci akce Den architektury. V návaznosti na to vznikla ve spolku myšlenka projektu Kladno 4 better living, jehož cílem bylo Rozdělov oživit a vyvolat mezi obyvateli diskuzi o tom, jak veřejný prostor využívají a jak by mohl fungovat lépe. Ještě v témže roce projekt získal podporu Nadace Proměny Karla Komárka v programu „Proměň své město".

V roce 2017 spolek zorganizoval řadu naučných a kulturních akcí, jejichž smysl byl jasný - vzbudit zájem lidí a přitáhnout pozornost k veřejnému prostoru. Celoroční mapování lokality i názorů jejích obyvatel, dovedl do uceleného materiálu, a rozdistribuoval městu, kterému může posloužit pro plánování potřebných změn. 

Projekt přinesl i další přínosy. „Pokud můžu soudit, tak se město o sídliště začalo více zajímat, “ říká předseda spolku Roman Hájek. On a jeho přátelé si rovněž získali důvěru radnice a byli přizváni k dalšímu projektu.   

Snaha Haldy oživit sídliště ani poté neustala. V roce 2018 zopakovala část předchozích aktivit a především dovršila po dvouleté práci publikaci Sídliště Kladno-Rozdělov přibližující širší veřejnosti příběh Rozdělova a věžáků. Dalším důležitým mezníkem bude rok 2019, kdy má být v jednom z věžových domů otevřeno muzeum sídliště se stálou expozicí, na níž se členové spolku významnou měrou podíleli.

Další podrobnosti:
→  web spolku Halda
→  Facebook 
→  Halda v programu "Proměň své město"
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás