Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Architekti bez hranic

Architekti bez hranic

Skupinka přátel podobného zaměření se rozhodla, že využije svého vzdělání a schopností a přispěje ke kultivaci veřejného prostoru. Svou pomoc směřují i k lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti a k místům, kterým se ostatní mnohdy raději vyhýbají. V jednom ze svých projektů se snaží zlepšit zanedbané prostory podchodů metra na Vltavské v Praze.

Spolek Architekti bez hranic začal vznikat v roce 2015, kdy se jeho členové začali scházet, vyměňovat názory a formulovat společné vize. Oficiálně byl zapsaný až o dva roky později. S počátkem jeho vzniku je spojená mimo jiné snaha oživit podchody pod Hlávkovým mostem. V roce 2017 Architekti vytvořili v podchodech přehledný orientační systém složený ze série barevných ploch, piktogramů a názvů hlavních směrů. Jejich intervence upozornila na zanedbanost prostoru a usnadnila orientaci pěším i cyklistům. Na projekt se jim podařilo získat podporu v grantovém programu „„Proměň své město" a zároveň jím odstartovali i dlouhodobou spolupráci s městskou částí Praha 7. 

Vybudováním orientačního systému jejich aktivity v podchodem neskončily. Snahou Architektů je kromě samotné fyzické proměny místa, také jeho celkové oživení a upozornění na fakt, že se pod rampami nachází jedna z nejstarších pražských kolonií lidí bez domova. Příležitost k vzájemnému setkání obyvatel podchodů s většinovou společností a organizacemi zaměřenými na pomoc lidem bez domova, nabízí každoroční akce Zažít město jinak. Jednodenní happening s koncerty, besedami či workhopy mimo to ukazuje, že podchody nemusí fungovat jen jako spojnice z místa A do místa B, ale že skrývají i jiný zajímavý potenciál.

Architektům bez hranic rovněž záleží na popularizaci témat spojených s veřejných prostorem směrem k odborné i laické veřejnosti a o přístup k architektuře na nekomerční bázi. Od roku 2018 pořádají v Skautském institutu v Praze sérii debat nazvaných Hranice architektury a sami se účastní také různých veřejných besed mimo metropoli. Doufají, že svými aktivitami - ať už těmi v podchodech na Vltavské či jinými - podnítí další podobné projekty v Česku. Ambicí platformy sdružující desítku mladých architektů a designerů je stát se členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Architectes sans frontiéres.

Další podprobnosti

→ Web Architektů bez hranic
→ Facebook Architektů bez hranic
→ Facebook projektu Orientační systém na Vltavské
→ Architekti bez hranic v programu "Proměň své město"
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás