Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Vyfoťte místo před proměnou

Vyfoťte místo před proměnou

Smyslem aktivity je zachytit vztah obyvatel města ke konkrétnímu místu, jeho atmosféru, zákoutí, ale i život jeho návštěvníků před proměnou, a to formou fotodokumentace. Záběry místních obyvatel poskytnou pohled uživatelů prostoru a mohou odkrýt místa, která zůstávají ostatním uživatelům, méně častým návštěvníkům či architektům skryta. 

Cíl aktivity

  • Podpora utváření vztahu veřejnosti k místu
  • Podnícení zájmu veřejnosti o projekt
  • Zajištění informovanosti o projektu

Věková skupina

  • Dospělí
  • Senioři
  • Studenti

Příklad realizace
Zveřejněte záměr zachytit veřejný prostor ve fotografii před jeho plánovanou proměnou. Vhodnou formou této aktivity je soutěž. Dle vybraných cílových skupin případně rozdělte účastníky do věkových kategorií. Pro vyhlášení soutěže využijte vhodné komunikační kanály (např. místní tisk, web, e-mail, letáky, plakáty, facebook apod.). K upoutávce soutěže nezapomeňte doplnit základní údaje o projektu pro zajištění informovanosti.

Doporučujeme na soutěž navázat výstavou. Autory nejzajímavějších fotografií můžete slavnostně ocenit během vernisáže. Nejzdařilejší fotografie otiskněte v místním zpravodaji, zveřejněte na webu a facebooku. S autory se dohodněte v případě jejich zájmu na dalším zaznamenávání prostoru ze stejných míst během jeho úprav a po proměně. Získáte tak nejen zájem obyvatel, ale také cenný cyklus dokumentující významnou změnu ve vašem městě. Fotografie lze po dohodě s autory také dále využít pro prezentační materiály o městě.

Pro další inspiraci se podívejte na příklady podobných soutěží realizovaných v Litoměřicích či v Litomyšli v rámci projektů obnovy městských parků.

Závěr
Dokumentace prostoru skrze fotografii aktivuje zájem veřejnosti o dané místo. Místní obyvatelé tak objevují nové pohledy na známý prostor. Zjišťují, které části území jsou fotogenické a uživatelsky příjemné a které naopak odrazují od návštěvy. Pomocí fotografií také získáte podněty o využití prostoru. Aktivita vhodně podnítí zájem místní veřejnosti o místo i projekt.
 
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás