Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Harmonogram projektu

Harmonogram je časový plán, který definuje délku trvání a návaznosti jednotlivých prací. Doba potřebná pro přípravu a realizaci projektu obnovy městského parku či veřejného prostoru se liší v závislosti na jeho charakteru, náročnosti a dalších proměnných. V ideálním případě lze předpokládat délku trvání jednotlivých fází uvedenou v tabulce, kdy celý projekt probíhá přibližně 3–4 roky.

  • V harmonogramu vždy počítejte s časovou rezervou – průměrné zpoždění bývá 5 %.
  • Pokud realizace stavby zasahuje do zimních měsíců, je nutné u projektů zahrnujících vegetační úpravy vzít v úvahu časový posun.
  • Při realizaci projektu sledujte odchylky od plánovaného harmonogramu a aktualizujte jej podle skutečnosti.
  • Nezapomeňte plánovaný harmonogram a změny v průběhu projektu pravidelně komunikovat směrem k veřejnosti.

Předpokládaná doba realizace projektu:

definice činnosti obsah činnosti
doba trvání 
v měsících

příprava projektu

příprava projektového záměru
zjištění potřeb a přání uživatelů parku
příprava architektonické soutěže a zadání pro architekta
6–8
architektonická soutěž

jednokolová soutěž

organizace soutěže (vyhlášení, hodnocení, zveřejnění výsledků) 4

dvoukolová soutěž

organizace soutěže (vyhlášení, hodnocení, zveřejnění výsledků)
7
zpracování projektové dokumentace dopracování čistopisu architektonické studie 2-3
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
do 2
po odsouhlasení studie 
zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
do 2
po vydání územního rozhodnutí*
zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. výkazu výměr, rozpočtu a standardů
do 3
po vydání stavebního povolení**
výběr dodavatele stavby 
zpracování zadávací dokumentace 
vyhlášení veřejné zakázky
výběr dodavatele
podpis smlouvy o dílo s dodavatelem
4
realizace stavby parku stavební a vegetační úpravy 12–14

Vysvětlivky:

*zpracování dokladové části pro ÚR: 2–3 měsíce; územní řízení: až 2 měsíce

**zpracování dokladové části pro SP: 2–3 měsíce; stavební povolení: až 2 měsíce

Zpracování dokladové části pro ÚR a SP
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle odpovídajících právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle odpovídajících právních předpisů.

Předpokládaná délka trvání projektu a jednotlivých fází uvedená v tabulce vychází ze zkušeností z praxe, zejména z projektů realizovaných s podporou Nadace Proměny.

 


verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás