Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Informovanost

Pro úspěšnou přípravu, realizaci a udržitelnost projektu obnovy veřejného prostoru je důležité od počátku zajistit odpovídající informovanost všech zapojených subjektů – tj. členů projektového týmu včetně přizvaných odborníků, dále zástupců samosprávy a státní správy, místní veřejnosti (tzn. jednotlivců i organizací) a partnerů projektu.

Dobře informovaní občané zapojení do projektu mohou zvýšit jeho výslednou kvalitu. Čím větší podporu veřejnosti projekt bude mít, tím bude snazší nejen jej realizovat, ale také dlouhodobě udržet funkčnost a kvalitu prostoru po dokončení jeho úprav.

  • Dohodněte se v rámci projektového týmu, jakým způsobem budete komunikovat a informovat se navzájem. Určete odpovědné osoby pro zajištění komunikace v rámci týmu a navenek.
  • Podpořte mezioborovou spolupráci – přizvěte do projektového týmu externí odborníky, kteří mohou zlepšit kvalitu projektu a výsledného řešení.  Využijte námi doporučené kontakty na oborové organizace. Dle potřeby organizujte setkání odborníků s ostatními členy týmu a s veřejností, umožněte vzájemnou komunikaci.
  • Definujte si cílové skupiny projektu. Komu je projekt určen? Kým bude prostor využíván? Kdo bude realizací projektu ovlivněn? Nezapomeňte na pravidelné i příležitostné uživatele a místní organizace.
  • Zvolte vhodné formy komunikace pro jednotlivé cílové skupiny (např. osobní setkávání, veřejné akce, e-mail, web, facebook, letáky, články v tisku apod.).
  • Na základě harmonogramu projektu připravte Plán zapojení veřejnosti a zajištění informovanosti, který bude obsahovat časový rozvrh participace a informovanosti o průběhu projektu mezi určené cílové skupiny.
  • V průběhu projektu prověřujte, zda dostatečně informujete všechny cílové skupiny.
  • Vhodnou propagací projektu zvýšíte zájem veřejnosti. Podpoříte také zviditelnění partnerů projektu, kteří poskytují finanční prostředky. Pro propagaci projektu vyberte odpovídající media a aktivity (např. články v mediích, výstava o projektu, informační kampaň, soutěž pro rodiče s dětmi apod.).
  • Inspirujte se tipy na doprovodné akce s veřejností, které podpoří informovanost, zapojení obyvatel a propagaci projektu.
     

verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás