Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Projektový tým

Tým sestavený z odborníků a z lidí, kteří dobře znají zájmové území, je pro úspěšnou realizaci projektu stěžejní. Kromě zástupců jednotlivých dotčených orgánů státní správy budete při přípravě a v průběhu projektu potřebovat také konzultovat svůj záměr s dalšími odborníky. Níže uvádíme přehled organizací, které vám mohou pomoci při hledání kontaktů. Nezapomeňte ke spolupráci vyzvat místní veřejnost, zástupce neziskových organizací a škol, které zájmové území využívají. Jmenujte také osoby či organizaci, které budou zajišťovat informovanost a komunikaci v rámci týmu a směrem k veřejnosti.
 

Autorizovaní architekti:

Česká komora architektů (ČKA)
ČKA také nabízí pomoc s přípravou architektonických soutěží.
www.cka.cz

Stavební inženýři a specializované stavební profese:

Česká komora stavebních inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
www.ckait.cz
 

Zahradní a krajinářští architekti:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)
www.szkt.cz
 

Arboristé:

Sekce péče o dřeviny SZKT
www.arboristika.cz
 

Dodavatelé zahradních a krajinářských úprav:

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ)
www.szuz.cz
 

Facilitátoři a odborníci na participaci:

Komora mediátorů a facilitátorů ČR 
www.kmfcr.cz

Asociace mediátorů ČR 
www.amcr.cz

Partnerství, o.p.s.
www.partnerstvi-ops.cz

Agora CE o.p.s.
www.agora-ce.cz
 

verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás