Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Rozpočet a finanční zdroje

Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba předem pečlivě zpracovat rozpočet a finanční zdroje. V rámci přípravy projektu sestavte odhad nákladů a dostupné či potenciální zdroje pro jejich pokrytí.
 

Sestavte předběžný rozpočet projektu

  • Stanovte odhad nákladů na realizaci stavby – určuje se na základě průměrné ceny za objemovou jednotku, tj. průměrná cena za m2. Cena se liší podle charakteru parku, jeho vybavení a intenzity údržby. Níže najdete příklady.
  • Definujte náklady na průzkum potřeb a přání veřejnosti (vedený odborníkem na zapojování veřejnosti) a navazující uspořádání architektonické soutěže – představuje dohromady cca 4 % z celkové ceny realizačních nákladů. 
  • Určete předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru při stavbě – cena obvykle odpovídá cca 7–10 % z celkové ceny realizačních nákladů.
  • Počítejte s finanční rezervou (nepředpokládané výdaje, nepředvídatelné vnější vlivy, krach dodavatele, změna DPH apod.) – doporučuje se cca 10 % z celkové ceny realizačních nákladů.

Příklad nákladů na realizaci stavby městského parku

Níže uvedené ceny jsou bez DPH.
 
Ostrov Santos v Sušici
charakteristika parku: městský lesopark
rozloha: 4,6 ha
průměrná cena za m2: 500 Kč/m2 bez DPH
Součástí uvedené ceny jsou: 
umělecké objekty: 3,5 % z ceny realizace
umělecké prvky informačního systému: 1 % z ceny realizace
V ceně není zahrnuta rekonstrukce kiosku, mostu pro pěší a realizace mostu pro pojezd.
 
Jiráskovy sady v Litoměřicích
charakteristika parku: městský park v rovině
rozloha: 5,3 ha
průměrná cena za m2:  800 Kč/m2 bez DPH
V ceně není zahrnuta rekonstrukce dětského dopravního hřiště.
 
Park Alejka v Broumově
charakteristika parku: městský park ve svahu
rozloha: 2,6 ha
průměrná cena za m2:  1.000 Kč/m2 bez DPH
Součástí uvedené ceny jsou umělecké prvky informačního systému: 0,7% z ceny realizace.
 

Zhodnoťte a sepište finanční zdroje potřebné pro pokrytí rozpočtu

  • Jakou finanční částku může do projektu investovat město?
  • Co je možné realizovat z běžného ročního rozpočtu na údržbu zeleně a veřejných prostranství?
  • Jaké další zdroje je možné získat na realizaci projektu (granty, dary, partnerská spolupráce, dobrovolnická pomoc apod.)?
 

verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás