Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Zapojení veřejnosti


Místní veřejnost, která zájmové území využívá či bude využívat, daný prostor dobře zná a dokáže proto poskytnout přínosné informace o jeho současném stavu a o svých souvisejících potřebách. Participace místních obyvatel proto představuje pro projekt cenný potenciál.

Zapojení veřejnosti může nabývat různých úrovní – od základní informovanosti, přes projednávání či konzultace, až po plné zapojení do procesu, včetně participativního plánování a ovlivňování finální podoby řešení. Míra zapojení má vliv na zájem veřejnosti, úspěch projektu a ochotu obyvatel podílet se na dalším veřejném dění.

  • Definujte si cílové skupiny projektu. Komu je projekt určen? Kým bude prostor využíván? Kdo bude realizací projektu ovlivněn? Nezapomeňte na pravidelné i příležitostné uživatele a místní organizace.
  • Na základě harmonogramu projektu připravte Plán zapojení veřejnosti a zajištění informovanosti, který bude obsahovat časový rozvrh participace a informovanosti o průběhu projektu mezi určené cílové skupiny.
  • Pro jednotlivé fáze projektu zvolte odpovídající úroveň participace. Základní zajištění informovanosti by mělo být samozřejmou součástí projektu. Dobře informovaní občané zapojení do projektu mohou zvýšit jeho výslednou kvalitu. Vyšší míra zapojení podporuje zájem veřejnosti o další vývoj a udržitelnost zájmového území.
  • Definujte potřebné úvodní analýzy, které je třeba zajistit se zapojením veřejnosti v rámci přípravy projektu (zjištění potřeb a přání uživatelů, analýza pozitiv a negativ území, příležitostí a hrozeb projektu atd.).
  • Zvolte vhodné formy komunikace pro jednotlivé cílové skupiny (např. osobní setkávání, veřejné akce, e-mail, web, facebook, letáky, články v tisku apod.).
  • V průběhu projektu prověřujte, zda dostatečně zapojujete všechny cílové skupiny.
  • Se zapojením veřejnosti a facilitací vám pomohou organizace, které se participaci dlouhodobě věnují. Využít můžete námi doporučené kontakty.
  • Inspirujte se tipy na doprovodné akce s veřejností, které podpoří informovanost, zájem a zapojení obyvatel do projektu.

Další užitečné informace:

→  Petr Klápště: Občané, architekti a veřejná správa: Určení rolí v participativních procesech
→  Publikace: PROSTORY – Průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství
→  Publikace: Účast veřejnosti – Proč a jak?
→  Publikace: Moje obec, moje město − věc veřejná
→  Publikace: Utváření místa
→  Publikace: Jak přizvat občany ke spolupráci


verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás