Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Exkurze: Kvalitní veřejný prostor – vize, koncepce i praxe města Litomyšl

Jak proměnit veřejný prostor tak, aby ho lidé milovali? Jak zajistit jeho kvalitu? A v čem vlastně spočívá kvalita veřejného prostoru? Napadají vás při pohledu na prázdný park ve vašem městě podobné otázky a máte jako zástupce města možnost udělat něco pro jeho oživení? Pak se s námi vydejte do Litomyšle na exkurzi zaměřenou na veřejný prostor.

více
Exkurze: Kvalitní veřejný prostor – vize, koncepce i praxe města Litomyšl

Cesta parkem

Záměrem akce je oživit veřejný prostor ještě předtím, než se začne s jeho projektováním a úpravami. Účastníci se seznamují s územím i projektem a zábavnou formou objevují nové možnosti využití stávajícího místa. Akce je současně příležitostí, jak získat od lidí podněty pro obnovu – umožněte jim vyjádřit, v čem vidí pozitiva, negativa území a příležitosti či hrozby pro jeho změnu. 

více
Cesta parkem

Pátrejte po příbězích

Přestože veřejná prostranství dennodenně využíváme či jimi procházíme, často nám jejich minulost zůstává skryta. Přitom osobní prožitky a vzpomínky jsou pro vytvoření vztahu ke konkrétnímu místu zásadní. Oživte historii a zapojte děti i pamětníky do poznávání místa, které by mělo v budoucnu projít úpravami.

více
Pátrejte po příbězích

Vyfoťte místo před proměnou

Smyslem aktivity je zachytit vztah obyvatel města ke konkrétnímu místu, jeho atmosféru, zákoutí, ale i život jeho návštěvníků před proměnou, a to formou fotodokumentace. Záběry místních obyvatel poskytnou pohled uživatelů prostoru a mohou odkrýt místa, která zůstávají ostatním uživatelům, méně častým návštěvníkům či architektům skryta. 

více
Vyfoťte místo před proměnou
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás