Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Parky 2016: nová grantová výzva pro města, obce a mikroregiony

Parky 2016: nová grantová výzva pro města, obce a mikroregiony

TISKOVÁ ZPRÁVA

Až 25 mil. Kč na kompletní obnovu městského parku a odbornou pomoc při její realizaci nabízí městům již pošesté Nadace Proměny Karla Komárka. Podporu z grantového programu Parky mohou aktuálně využít i menší obce nebo mikroregiony v celé České republice. Uzávěrka žádostí je na konci března 2017.

Koncepční řešení veřejného prostoru, včasné plánování jeho udržitelnosti, spolupráce s odbornou veřejností a zapojení místní komunity do procesu proměny – podle nadace hlavní ukazatele kvalitně připraveného projektu budou rozhodovat i o úspěchu žadatele, kterého vybere na podzim příštího roku. Do Grantové výzvy Parky 2016 se nyní mohou hlásit města a obce s více než 5 tisíci obyvateliobvody a části větších měst s vlastním orgánem samosprávy a nově také mikroregiony (nad 5 tisíc obyvatel).

„Rozhodli jsme se dát příležitost širšímu okruhu žadatelů a mimo jiné tak vyslyšeli poptávku ze strany menších měst, pro které je rozsáhlá podpora, jakou nabízíme, hůře dostupná. Věřím, že tím dáme příležitost novým zajímavým projektům,“ říká ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská a doplňuje: „Máme zkušenost, že samotná účast v naší grantové výzvě nebo i na související konferenci pomáhá městům s lepší přípravou jejich projektů. I když nakonec v naší výzvě neuspějí, dokážou si pak lépe hledat podporu z jiných zdrojů nebo projekt realizovat postupně, po etapách.“

Grant do výše 25 mil. Kč je určen na obnovu nebo založení veřejného prostranství: například parku, veřejně přístupné zahrady či rekreační zeleně. Podmínkou je finanční spoluúčast města v min. výši 10 % celkového nadačního příspěvku. Součástí několikaleté spolupráce úspěšného žadatele s nadací je i odborná konzultační podpora ve všech etapách projektu, včetně organizace architektonické soutěže na návrh řešení proměny prostoru nebo pomoc s participací veřejnosti.

„Právě zapojení místních lidí, nebo i dalších lokálních partnerů, jako jsou neziskovky, školy nebo místní firmy, vnímáme jako důležitý předpoklad dlouhodobé udržitelnosti veřejného prostoru. To je dnes velmi skloňovaný termín, hlavně v kontextu samotných stavebních řešení. Domnívám se ale, že související role participace a s ní propojené osvěty veřejnosti je zatím značně nedoceněná. Stejně jako větší spolupráce investora s odborníky při plánování péče a dalšího rozvoje místa hned od začátku. I to se snažíme změnit,“ zdůrazňuje Přerovská.

→  Grantová výzva Parky 2016

Pro zájemce o účast v grantové výzvě nebo o aktuální témata spojená s rozvojem městského prostředí pořádá Nadace Proměny konferenci Městské parky 2017 – 2. února v Praze. Užitečné informace jsou také volně dostupné na jejím tematickém portálu www.promenypromesta.cz

Uzávěrka pro podání žádostí je 31. března 2017. Navazovat bude tříkolové hodnocení podaných žádostí, výsledky budou známy příští podzim. Vybraný projekt se bude realizovat minimálně další tři až čtyři roky. Další tři roky po jeho dokončení nadace přispívá i na údržbu.

Právě letos končí tato etapa u projektu Ostrov Santos v Sušici dokončeného v roce 2013. Úspěšná a již několikrát oceněná revitalizace zdejšího lesoparku také patří k proměnám podpořeným Nadací Proměny Karla Komárka. Další z nich – Jiráskovy sady v Litoměřicích – je nyní v užším výběru České ceny za architekturu. Před dokončením je obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli a další rozsáhlý projekt se připravuje v Plzni.
 

Ke stažení:
→  tisková zpráva (pdf 331 kB)
→  ilustrační fotografie (zip 1,96 MB)
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás