Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Chcete

Chcete "nakopnout" proměnu veřejného prostoru? Podpoříme vás.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Aktivním lidem, kteří se u nás zasazují o kultivaci veřejného prostoru, se nabízí nová příležitost, jak mohou své představy posunout blíž skutečnosti. Nadace Proměny Karla Komárka adresuje výzvu Proměň své město občanským iniciativám z celé České republiky a s ní i možnost získat grant do výše 100 tisíc korun a odbornou podporu.

Nemusí jít přitom jen o fyzickou proměnu či oživení nějakého místa. Výzva cílí také na zlepšování procesů spojených s tvorbou veřejných prostranství, popularizaci souvisejících témat nebo osvětu. Zástupci iniciativ mohou své žádosti podávat

Nadace se v programu Proměň své město zaměřuje na podporu menších projektů, zásahů a akcí ve veřejném prostoru, s nimiž přicházejí primárně jeho uživatelé. Kromě pomoci při řešení konkrétních problémů je smyslem rozvíjet skrze tyto občanské iniciativy spolupráci a dialog mezi obyvateli měst, veřejnou správou a odbornou veřejností.

Bez toho, aby se širší propojení všech, kdo utvářejí veřejný prostor, stalo běžnou záležitostí, se kvalitní a koncepční změny neobejdou. Potvrzují to naše zkušenosti i příběhy lidí, které podporujeme. Častější kontakt mezi radnicemi, občany i odborníky přispívá k odbourávání vzájemné nedůvěry. Pomůže už jen to, že se všichni lépe poznají a pochopí své role. Máme radost, že někde už s nabytými zkušenostmi pokračují v dalších projektech,“ komentuje dosavadní výsledky programu ředitelka nadace Jitka Přerovská.Za důležité považujeme i propojování iniciativ mezi sebou. Ti, kdo jsou teprve na začátku, získají díky ostřílenějším kolegům vhled do toho, co je čeká, sami pak mohou inspirovat čerstvou energií a neotřelými nápady. Přínosné je i sdílení poznatků s odlišnými lokálními zvyklostmi. Co je někde banální záležitostí, může jinde znamenat složitější postup. Díky prodělané zkušenosti už jsou však další kroky pro iniciativy většinou snadnější.“

Jak zjistila letos zveřejněná reprezentativní studie sociologů z brněnské Masarykovy univerzity, která mapovala vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí, celých 68 % lidí u nás hodnotí jako závažný problém nevzhledné či nefunkční prostředí měst a vesnic. „Přestože ochota k osobní angažovanosti už měla horší výsledky, je tu celá řada lidí, kteří nečekají, až za ně problémy začne řešit někdo jiný. Právě k nim směřuje naše pomoc. Kromě potřebného nadšení by neměli postrádat dlouhodobou vizi a především ochotu propojovat se s ostatními aktéry ve veřejném prostoru,“ doplňuje Přerovská.

Podmínky získání nadační podpory jsou spolu s dalšími podklady a užitečnými informacemi pro žadatele dostupné na webu nadace:

Grantová výzva Proměň své město 2018

Zájemci tu najdou i cenné zkušenosti a doporučení lidí z dříve podpořených iniciativ. Žádosti mohou podávat nestátní neziskové organizace z celé ČR až do 31. října.  

V minulé výzvě nadace rozdělila v rámci Prahy a Středočeského kraje přes půl milionu korun mezi devět projektů vybraných z celkem 41 žádostí. Jejich zkušenosti a doporučení naleznete v přiloženém videu.

Další podrobnosti:

tisková zpráva - ke stažení (637 kB)
→ více o programu Proměň své město
projekty, které jsme už podpořili

 
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás