Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 
Město přátelské dětem

Město přátelské dětem

Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se v posledních letech značně proměnil. Ještě nedávno děti běhaly celé odpoledne venku. Dnes je takový způsob trávení volného času ve městech spíše raritou. Naplňují ale naše města potřeby těch nejmladších? Když se na své okolí podívaly očima dětí socioložka, pedagožka a architektka, vzešlo z toho silné znepokojení. A takto vznikl spolek Město přátelské k dětem.  

Když se podíváme na nabídku pro dětskou hru ve městě, tak se nám vybaví obrázek klasického sériově vyráběného hřiště z katalogu. Stále velkou většinu formálních hřišť tvoří tato ohrazená místa bez návaznosti na okolní prostor města, s jednotvárnou nabídkou hry, často bez přírodních prvků a živlů a bez nabídky tzv. přijatelného rizika. Jsou to umělohmotné světy, děti zde vyrůstají odděleně od zbytku městského dění,“ říká architekta s spoluzakladatelka iniciativy Město přátelské k dětem Mirjana Petrik. Podotýká, že děti nevnímají, kde začíná hřiště a kde končí. Hrají si kdykoli, kdekoliv a jakkoliv.

Koncept Města přátelského k dětem (z anglického Child friendly city) bere ohledy na potřeby a schopnosti dětí, umožňuje dětem vyrůstat v příjemném a bezpečném prostředí, které neomezuje jejich pohyb a pobyt ve veřejném prostoru a umožňuje jim hrát si a poznávat okolí. Tuto mezinárodní Úmluvu v Čechách „zastupuje“ od roku 2013 spolek tvořený z většiny právě architektkami, ale i socioložkami a pedagožkami.

Převážná část jejich aktivit se soustředí v metropoli - od roku 2017 spolupracuje Město přátelské dětem s Prahou 6 na zlepšení prostředí pro děti v Bubenči. Pilotní projekt, který mimo jiné podpořila grantem Nadace Proměny Karla Komárka, měl upozornit na to, že i přes vysokou poptávku chybí v Bubenči místa určená dětem a teenegrům ve věku 7-12 let. Iniciativa Město přátelské k dětem tedy přizvala ke spolupráci žáky místní základní školy, v němž si zkusili navrhnout herní prvky a zasadit je do okolního veřejného prostoru. Celý projekt vyvrcholil festivalem Děti a město, který na jeden den proměnil tvář parku Generála Lázaro Cárdenase, u nějž se škola nachází (více ve videu). 

→  VIDEO

Předcházející roky spolupracovalo Město přátelské k dětem také s MČ Praha 7 a MČ Praha 3. Ambicí spolku je ale šířit svou agendu i do dalších měst a podnítit jejich vedení, aby do plánování veřejných prostranství zapojily také děti a mladistvé. „Ve spolupráci s městskými, občanskými a ekonomickými činiteli je potřeba vyvíjet aktivitu a uplatňovat princip měst přátelských k dětem na lokální úrovni,“ míní Mirjana Petrik. V roce 2018 uspořádali spolu s platformou Architektura dětem druhý ročník stejnojmenné konference, na níž přizvali i mezinárodní odborníky z různých oborů. Cílem bylo stavení vizí, které povedou ke zefektivnění procesu navrhování, realizace a certifikace herních prostor tak, aby co nejlépe sloužily svým uživatelům, tedy dětem.

Další podrobnosti:
web spolku 
facebook spolku 
→ Město přátelské dětem v programu „Proměň své město"
web Architektura dětem
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás