Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Obnova Městské plovárny v Plzni

Městská plovárna v Plzni byla kdysi známou a oblíbenou rekreační lokalitou. Od 60. let však pěkné místo na břehu řeky Radbuzy pustlo, chátralo a zůstalo spíše smutnou připomínkou zašlé slávy. V roce 2013 vzešel z místní iniciativy podnět na oživení historické plovárny. Již o rok později se díky práci dobrovolníků a zájmu Plzeňanů místo proměnilo k nepoznání. Dnes je Městská plovárna opět centrem společenského dění a oblíbeným místem, kde to žije.

více
Obnova Městské plovárny v Plzni

Vnitroblouk

Obyvatelé Obloukové ulice v pražských Vršovicích našli způsob, jak v anonymní hradbě činžáků oslovit sousedy a vytvořit základ rozvíjející se místní komunity. Spojil je prostor společného vnitrobloku – neudržované plochy s mnoha problémy, ale také s velkým potenciálem. Od založení kompostu, přes pěstování květinového záhonu a pořádání akcí došli až k participativnímu jednání s městskou částí. 

více
Vnitroblouk

Náplavka k světu

Říční náplavky jsou v létě oblíbeným relaxačním prostorem v mnoha světových městech a metropolích. Proč nemít takové místo také v Plzni, řekli si lidé ze zdejší občanské iniciativy a rozhodli se oživit nevyužitý travnatý břeh Radbuzy v centru města.  

více
Náplavka k světu

Léto pod Viaduktem

Léto pod Viaduktem 2016 představuje projekt dočasné proměny veřejného prostoru v pražském Karlíně. Na čtyři letní měsíce zde pod oblouky Negrelliho viaduktu vznikla sportovně-rekreační zóna s bistrem a pódiem pro kulturní program a debaty. Cílem bylo ukázat potenciál jedinečného městského prostoru, vzbudit aktivní zájem veřejnosti, rozvinout diskusi a ovlivnit budoucí podobu tohoto místa.

více
Léto pod Viaduktem

Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky

Autor: Nadace Proměny Karla Komárka

Jste zástupce města a plánujete obnovu městského parku? Hledáte rady a inspiraci, jak do projektu zapojit veřejnost? Nebo vás zajímá postup proměny z pohledu občana? Brožura stručně vysvětluje základní kroky obnovy veřejného prostoru realizované ve spolupráci s odborníky a se zapojením místní komunity.

více
Jak proměnit park  ve spolupráci s veřejností a odborníky

Videozáznam konference Městské parky 2015

Nedostali jste se na naši únorovou konferenci zaměřenou na proměny městských parků a veřejného prostoru? Nebo si chcete některé informace znovu připomenout? Přinášíme vám videozáznamy, prezentace – a na doplnění také pár čísel.

více
Videozáznam konference Městské parky 2015

Konference Městské parky 2015

Chcete obnovit park či jiný veřejný prostor ve vašem městě a hledáte inspiraci? Přemýšlíte, jak ze zanedbaného prostranství vytvořit živé místo pro lidi? Nevíte jak nebo jestli vůbec do projektu zapojit veřejnost? Zveme Vás na naši konferenci Městské parky 2015, která se právě těmto tématům bude věnovat.

více
Konference Městské parky 2015

Cesta za proměnou lesoparku V Zátiší

Snaha Vodňanských o oživení kdysi oblíbeného městského lesoparku je příběh o iniciativě a vytrvalosti. Začal před několika lety aktivitami občanského sdružení Vodňany žijou, do kterých se postupně zapojili místní lidé, organizace a instituce – a dnes má město v ruce promyšlené návrhy řešení celé lokality, vzešlé z nedávné architektonické soutěže.

více
Cesta za proměnou lesoparku V Zátiší

Lesopark na vlnách

Vodní plochy a toky představují obrovský potenciál pro živý městský prostor. Maximálně jej využili v Sušici, kde se v letech 2009–2013 s podporou Nadace Proměny revitalizoval lesopark na říčním ostrově Santos. Zdařilá realizace dnes sklízí uznání široké i odborné veřejnosti. Má vaše město řeku, nebo snad dokonce také ostrov, ale současně i rezervy v jejich zapojení do veřejného prostoru? Inspirujte se Santosem!  

více
Lesopark na vlnách

Města pro auta, nebo pro lidi?

Veřejný prostor měst byl v minulosti vždycky místem, kde se ve vyváženém poměru prolínalo setkávání, obchod a doprava. Ve 20. století se však situace dramaticky změnila: čím dál tím víc prostoru si pro sebe ukrajovaly automobily, tradiční trh byl vytlačen do interiéru soukromých obchodů a později do obřích nákupních center, ulice přestaly být živým místem setkávání a z plánování měst se vytratil lidský rozměr.

více
Města pro auta, nebo pro lidi?

Město – voda – život

Podobně jako je voda jednou z podmínek samotného života, zcela nenahraditelnou úlohu má i v našich sídlech. Řada měst vznikla právě v přímé návaznosti na přirozený vodní zdroj a možnosti obživy, které nabízel. Vedle mnoha užitkových funkcí, jež má voda ve městech i dnes, narůstá také její sociální význam. Lidé její zdroje rádi vyhledávají, pro rozvoj veřejného prostoru tak voda nabízí obrovský potenciál, který často spočívá v samotném jejím zpřístupnění.

více
Město – voda – život

Ze „stezky strachu“ oblíbeným parkem

„Spíš než park mi to připadalo jako stezka strachu a rodiče mi vždycky říkali, ať se této části města vyhýbám,“ vzpomíná na starou Alejku studentka broumovského gymnázia. Jak se městu podařilo změnit obávané zarostlé údolí ve vyhledávané místo k zastavení, odpočinku, sportu a v dějiště řady kulturních akcí?

více
Ze „stezky strachu“ oblíbeným parkem

Léčba parkem

Bydlíte poblíž parku? Máte štěstí! Další a další výzkumy totiž ukazují, že blízkost zeleně má na naše zdraví a spokojenost mnohem větší vliv, než by se mohlo zdát. S trochou nadsázky by se dalo říct, že veřejné zdraví je – alespoň částečně – v rukou urbanistů.

více
Léčba parkem

Rodinný městský mobiliář

Sedmitisícové Vodňany v jižních Čechách se už několik let věnují proměnám svých veřejných prostor způsobem u nás neobvyklým a velmi inspirativním. I za zcela drobnými zásahy je tu znát pečlivá úvaha o městě jako celku, systematická spolupráce s architekty a výtvarníky a především účast místních obyvatel. Tento přístup stojí také za návrhem nového městského mobiliáře.

více
Rodinný městský mobiliář

Zelená budoucnost měst

Dnešní městské parky už nejsou jen místem odpočinku a poklidných promenád. Jejich důležitou a nezbytnou součástí se stávají plochy pro aktivní rekreaci, sport, kulturu a herní činnosti. V duchu proměňujícího se životního stylu a mobility lidí se tak mění i přístup zahradně-krajinářské architektury k tvorbě městského prostředí.

více
Zelená budoucnost měst

Znovuzrozené parky v Kamenickém Šenově

Ještě před pár lety chyběl čtyřtisícovému Kamenickému Šenovu upravený veřejný prostor a na místě dnešních dvou parků byla nevzhledná džungle. Ve spolupráci s Nadací Proměny se však městu podařilo proměnit zanedbané plochy k nepoznání. Z původního porostu se přitom podařilo zachránit většinu vzrostlých stromů, a když se dnes parky procházíte, máte dojem, že tu byly odjakživa.

více
Znovuzrozené parky v Kamenickém Šenově

Cesta parkem

Záměrem akce je oživit veřejný prostor ještě předtím, než se začne s jeho projektováním a úpravami. Účastníci se seznamují s územím i projektem a zábavnou formou objevují nové možnosti využití stávajícího místa. Akce je současně příležitostí, jak získat od lidí podněty pro obnovu – umožněte jim vyjádřit, v čem vidí pozitiva, negativa území a příležitosti či hrozby pro jeho změnu. 

více
Cesta parkem

Města pro lidi

Autor: Jan Gehl

Lidský rozměr byl v posledním půlstoletí při plánování měst často opomíjen. Ve své knize Jan Gehl na základě vlastních mnohaletých zkušeností dokládá, že utváření „měst pro lidi“ je dnes nejen možné, ale i žádoucí.
 

více
Města pro lidi

Odpolední hřiště pro děti a teenagery, Furth

Hřiště určené zejména pro teenagery vzniklo v novém parku revitalizované části města. Doplňuje městský rekreační prostor, sousedící komunitní kulturní centrum a uměleckou školu. Je tak místem čekání i setkávání zejména pro děti, které zde mají svůj odpolední program.

více
Odpolední hřiště pro děti a teenagery, Furth

Pátrejte po příbězích

Přestože veřejná prostranství dennodenně využíváme či jimi procházíme, často nám jejich minulost zůstává skryta. Přitom osobní prožitky a vzpomínky jsou pro vytvoření vztahu ke konkrétnímu místu zásadní. Oživte historii a zapojte děti i pamětníky do poznávání místa, které by mělo v budoucnu projít úpravami.

více
Pátrejte po příbězích

    1  2  3 

 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás