Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

DROBNÝMY KROKY K VĚTŠÍM ZMĚNÁM

V průběhu posledních let přibývají v České republice iniciativy, které usilují o příjemnější městské prostředí a probouzejí zájem o něj i v dalších lidech. Právě tito aktivní jedinci či spolky se mohou významnou měrou zasadit o trvalou změnu konkrétního místa a života v něm.

Změny ve veřejném prostoru iniciované „zdola“ mohou mít různou formu a zpočátku mohou vypadat docela nenápadně: drobné fyzické úpravy, dočasné zásahy, sousedská setkání nebo diskuze o kultivaci místa. Pokud aktivní jedinci či iniciativy postupují ve své činnosti systematicky a s důrazem na dlouhodobý dopad, mohou postupně vyvolat poptávku po změně a tím ji v budoucnu skutečně nastartovat.

Pro dosažení kvalitního výsledku je stěžejní jejich spolupráce s odborníky, kteří mohou pomoci celý proces nastavit hned od začátku nebo nabídnou cenný vhled do aktuálního problému a nastíní jeho řešení. Je důležité, aby se iniciativy nebály oslovit další partnery i skupiny, jejichž přínos může mít vedle finanční podpory mnoho nejrůznějších podob: sdílení zkušeností, nastavení postupu práce, tvorba grafiky, propagace, nabídka občerstvení, poskytnutí služeb, zapůjčení mobiliáře, vyplnění programu apod. Pro udržitelnost celého takového projektu je nezbytné zapojení a informovanost veřejnosti ve všech jeho fázích.

Na důležitou roli a silný potenciál proměn iniciovaných „zdola" (bottom-up) a současně neopominutelnou úlohu podpory „shora" (top-bottom) chce v programu Proměň své město poukázat Nadace Proměny Karla Komárka. Podporuje proto iniciativy s dlouhodobým cílem, které usilují o navázání spolupráce se zástupci měst a odborníky. Principem programu je pomoci těm, kteří se zasazují o kultivaci veřejného prostoru, ať už jeho fyzickou proměnou nebo popularizací tématu či osvětou.

Typy podporovaných projektů:

První kategorií jsou aktivity ve veřejném prostoru jako například:

  • komunitní akce – příležitost k tomu poznat své sousedy a upevnit sounáležitost s okolím.
  • debaty a iniciace projektů – mnohdy první příležitost zhodnotit, jak dané místo funguje, jaké jsou jeho problémy a jak by se daly řešit.
  • happeningy, festivaly, výstavy – společné zážitky z netradiční akce komunitu posílí. Jejich pravidelnost zvýší šance, že bude zájem veřejnosti postupně růst.
  • workshopy – tvoření ve skupině na základě zadání, na míru situaci a potřebám.
  • průzkumy – nástroj k pečlivé analýze situace a definování problému.
  • vzdělávací a osvětové aktivity – pomáhají šířit dané téma nebo projekt k dalším lidem.

Druhou kategorií jsou proměny veřejného prostoru realizované svépomocí. Mohou to být malé či dočasné fyzické zásahy, které vznikají s využitím místních zdrojů a dobrovolníků.

Iniciativám, které uspějí v grantovém programu Proměň své město, nadace nabízí kromě finanční podpory, také pomoc odbornou, která zahrnuje například konzultace, komunikační podporu nebo příležitosti ke vzdělávání.

Chcete se inspirovat příběhy jiných? Navštivte stránky podpořených projektů na webu nadace. Zde na portálu v části Inspirujete se najdete i další příklady oživování měst jejich obyvateli.

Více čtěte:

Co dělá z města příjemné místo k životu


verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás