Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

O městech a lidech

Autor: Michaela Hečková

Třiatřicet měst. Třiatřicet míst. Třiatřicet osobních příběhů lidí, kteří se v českých regionech snaží oživit veřejný prostor. Atlas, co vás může inspirovat (pokud se k tomu sami teprve odhodláváte) a utěšit (pokud se tak již stalo).

více
O městech a lidech

Manuál pro užívání veřejného prostranství

Autor: Auto*Mat, z.s.

Manuál je určen organizátorům komunitních aktivit ve veřejném prostoru. Stručně popisuje kroky nezbytné pro realizaci akce a mapuje nejčastější překážky spojené s organizací, jako jsou administrativní proces pro žadatele, zpoplatnění veřejného prostoru nebo práva a povinnosti uživatele veřejného prostoru. 

více
Manuál pro užívání veřejného prostranství

Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky

Autor: Nadace Proměny Karla Komárka

Jste zástupce města a plánujete obnovu městského parku? Hledáte rady a inspiraci, jak do projektu zapojit veřejnost? Nebo vás zajímá postup proměny z pohledu občana? Brožura stručně vysvětluje základní kroky obnovy veřejného prostoru realizované ve spolupráci s odborníky a se zapojením místní komunity.

více
Jak proměnit park  ve spolupráci s veřejností a odborníky

Města pro lidi

Autor: Jan Gehl

Lidský rozměr byl v posledním půlstoletí při plánování měst často opomíjen. Ve své knize Jan Gehl na základě vlastních mnohaletých zkušeností dokládá, že utváření „měst pro lidi“ je dnes nejen možné, ale i žádoucí.
 

více
Města pro lidi

PROSTORY – Průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství

Kolektiv autorů

Publikace přehledně popisuje zásady a postupy, jak vytvářet veřejná prostranství se zapojením jejich uživatelů, s přihlédnutím ke specificky českým podmínkám včetně legislativy.
 

více
PROSTORY – Průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství

Městský veřejný prostor

Autor: Petr Kratochvíl

Publikace Městský veřejný prostor se zabývá teoretickými přístupy k tématu veřejného prostoru, jeho historickému vývoji, aktuálním problémům, novým formám i novým možnostem současných městských veřejných prostorů. 

více
Městský veřejný prostor

Nové městské prostory

Autoři: Jan Gehl, Lars Gemzoe

Publikace známého dánského urbanisty a jeho kolegy přináší s pomocí konkrétních příkladů z celého světa ucelený přehled toho, jak se za poslední čtvrtstoletí proměnil způsob užívání i plánování veřejných prostor. 

více
Nové městské prostory

Sídliště, jak dál?

Autoři: Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka Doležalová

Sídliště, jak dál? Jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území. Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje? Kniha shrnuje výsledky několikaletého výzkumu zaměřeného na jedno z nejdůležitějších témat územního plánování nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě.

více
Sídliště, jak dál?

Účast veřejnosti, proč a jak

Autorky: Tereza Teuschelová, Pavla Oriniaková

Příručka si klade za cíl být průvodcem pro ty, kdo chtějí ve svých městech diskutovat s občany a zohlednit jejich názor při rozhodování o významných záměrech nebo koncepčních rozhodnutích.

více
Účast veřejnosti, proč a jak

Innovative Approaches to Researching Landscape and Health: Open Space: People Space 2

Autoři: Catherine Ward Thompson, Peter Aspinall, Simon Bell

Publikace mezinárodně uznávaných autorů z renomovaného výzkumného centra OPENspace reaguje na narůstající zájem o tvorbu prostředí podporujícího zdravý životní styl.
 

více
Innovative Approaches to Researching Landscape and Health: Open Space: People Space 2

Moje obec, moje město − věc veřejná

Autorka: Helena Lenda Chaloupková

Publikace je určena všem, kteří se zabývají problematikou rozvoje veřejných prostranství, územního plánování, ekonomického rozvoje a plánovacími procesy obecně.

více
Moje obec, moje město − věc veřejná

Utváření místa

Autorka amerického originálu: Kathleen Madden
České doplňky: kolektiv autorů

Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství.

více
Utváření místa

Public Parks

Autor: Alexander Garvin

Veřejný park jako klíč k živé městské komunitě aneb vše, co krajináři, architekti, projektanti, urbanisté, zástupci měst i občanských aktivit potřebují vědět o významu městských parků. 

více
Public Parks

River.Space.Design

Autoři: M. Prominski, A. Stokman, S. Zeller, D. Stimberg, H. Voermanek

Strategie plánování, metody a projekty městských řek. Dvoudílná kniha je výsledkem mnohaletého zkoumání více než 50 západoevropských realizací městských říčních nábřeží. Přináší základní informace o jejich navrhování a tvorbě, dále přehled efektivních strategií a inovativních prvků z oboru a současně ucelený katalog konkrétních projektů.
 

více
River.Space.Design

Czech Scape

Kolektiv autorů

Publikace představuje současnou českou krajinářskou architekturu s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín. Záměrně tak překračuje hranice běžného chápání oboru.
 

více
Czech Scape

Zahradní architektura – tvorba zahrad a parků

Autor: Ivar Otruba

Uznávaný odborník se v jednotlivých kapitolách své knihy věnuje všem tradičním aspektům i aktuálním trendům zahradně-krajinářské architektury.

více
Zahradní architektura – tvorba zahrad a parků

Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

Autoři: kolektiv autorů

Cílem publikace je prezentovat přehled zajímavých příkladů přírodních adaptačních opatření, která se podařila realizovat v Plzni, Praze, Brně a i v dalších městech České republiky. Přehled je doplněný příklady přírodě blízkých řešení adaptačních opatření z Islandu, Rakouska a Nizozemí.

více
Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Autoři: Jiří Vítek, David Stránský, Ivana Kabelková, Vojtěch Bareš, Radim Vítek

Voda je základem života na Zemi. Je jenom jedna a je na nás, jak se o ni postaráme.Publikace podrobně a srozumitelně popisuje souvislosti systému podzemních vod, změny klimatu či systému hospodaření srážkových vod v zastavěných územích a uvádí příklady hodné následování.

více
Hospodaření s dešťovou vodou v ČR
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás