Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Veřejný prostor

Co dělá z města příjemné místo k životu?

To, jestli se ve městě cítíme dobře, zásadním způsobem souvisí s kvalitou jeho veřejného prostoru. Město a život v něm vnímáme a hodnotíme především podle charakteru ulic, náměstí, parků, nábřeží a dalších veřejně přístupných prostranství: Užíváme si procházku centrem, nebo z něj rychle prcháme před náporem automobilů, hluku, znečištění a všudypřítomné reklamy? Dostaneme se do práce na kole? Můžeme si vychutnat letní odpoledne ve stínu stromu na předzahrádce blízké kavárny? Jak daleko to máme do parku? Mají si kde hrát naše děti? 

Kvalita veřejného prostoru podstatně ovlivňuje nejen podobu města, ale i jeho fungování, prosperitu, bezpečnost a v neposlední řadě také tělesné a duševní zdraví jeho obyvatel. I malá změna k lepšímu může být impulsem pro ekonomický, sociální a architektonický rozvoj. Skrze veřejný prostor také poznáváme kulturní hodnoty města, povahu jeho společnosti i jednotlivých lidi. Bez atraktivních veřejných prostranství, která zvou k účasti na společném dění a umožňují pestrou škálu činností, by město nebylo městem, ale pouhým shlukem staveb.

Další důvody, proč rozvíjet veřejný prostor:

  • Tvoří základní strukturu města – propojený systém prostranství, který lidem umožňuje život, volný pohyb, přesun z místa na místo a rozvoj mnoha druhů aktivit.
  • Jsou místem pro svobodné setkávání a komunikaci všech lidí bez rozdílu. Podporují pospolitost, rozmanitost, demokracii a dialog. 
  • Nabízí příležitosti pro rekreaci, aktivní i pasivní odpočinek a hru.
  • Zapojení veřejnosti do jeho tvorby podporuje rozvoj komunit, pomáhá budovat a kultivovat vztah lidí k místu, ve kterém žijí, rozvíjet občanskou angažovanost a snižovat riziko vandalismu.
  • Jeho zkvalitnění přináší ekonomický růst. I relativně malé investice mohou nastartovat spontánní procesy rehabilitace mnohem širších oblastí.
Jak je to s veřejným prostorem ve vašem městě nebo obci? Chtěli byste jej změnit k lepšímu? Inspirujte se v dalších sekcích portálu. Užitečné informace najdete také na stránkách Prostranstvi.cz nebo v Manuálu tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy.

verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás