Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Význam parků

Parky jako ukazatel kvality života ve městě

Parky jsou důležitým prvkem městské infrastruktury a jedním ze základních typů veřejných prostranství, která utvářejí celkový ráz města. V rámci systému sídelní zeleně plní nezastupitelnou úlohu. Vytvářejí protiváhu zastavěnému prostředí i veřejným prostranstvím se zpevněnými povrchy. Kompenzují nedostatek přírodní, volné krajiny ve městech, a mají tak zcela zásadní vliv na kvalitu života jejich obyvatel.

Původ městských parků předurčil jejich hlavní funkci, kterou mají i v současnosti. Parky pro veřejnost se ve městech začaly budovat během 19. století, v době narůstající industrializace. Přesun lidí do měst výrazně snížil jejich kontakt s přírodním prostředím, což se projevilo řadou negativních jevů, mimo jiné ohrožujících zdraví. Význam městské zeleně a tedy i parků proto začal rapidně narůstat. Přetrval dodnes, i když si to stále ne všichni jejich správci a uživatelé uvědomují.

Proč potřebujeme městské parky:

 • spoluutvářejí kulturní městskou krajinu
 • v rámci městského organismu plní významnou estetickou a rekreační funkci
 • představují volně dostupná pobytová prostranství
 • pozitivně ovlivňují duševní a fyzické zdraví lidí
 • vytvářejí příležitosti pro zdravý a všestranný rozvoj dětí od nejranějšího věku
 • jsou místem aktivního odpočinku a trávení volného času
 • umožňují přímý kontakt s živou přírodou v urbanizovaném prostředí
 • působí jako prevence stresu, uvolňují napětí, povzbuzují soustředění
 • významně se podílejí na produkci kyslíku
 • spoluutvářejí ekosystém města a plní ekologickou úlohu
 • nabízejí prostor, který mohou sdílet lidé různého věku i zájmů
 • zapojení veřejnosti do jejich tvorby a užívání posiluje místní komunitu, kultivuje vztah lidí k prostředí a je prevencí vandalismu
 • jsou prostorem pro kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity jednotlivců, organizací i místí samosprávy
 • významně zvyšují index celkové kvality života ve městě

Jak můžete rozvíjet park právě ve vašem městě? Inspirujte se v dalších sekcích portálu nebo v projektech podporovaných Nadací Proměny.


verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás